กพท.สั่งห้ามบินโดรนเด็ดขาด ทั่วกรุงเทพฯตั้งแต่ 13-21 พ.ย.

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

เศรษฐกิจ เปิดเผยว่า กพท.ได้ออกประกาศ เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระหว่างวันที่ 13-21 พฤศจิกายน 65 โดยประกาศจะห้ามบินโดรนเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VT R1 Bangkok City ในบริเวณรัศมีโดยรอบ 10 นอติคอลไมล์ หรือคิดเป็นระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร โดยรอบจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในความสูงตั้งแต่ 0-3,000 ฟุต จากพื้นดิน ในระหว่างวันที่ 13-21 พฤศจิกายน 65 โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 78 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินจากภาคพื้นได้ ตามมาตรา 10 (3) ข่าวเศรษฐกิจ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2553 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาในการเตรียมการ และการจัดการประชุม “ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก” และการประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 65 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022.

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม คลิกเลย : เศรษฐกิจฟื้นต่อเนื่องจากเปิดประเทศ ขณะ “ต้นทุน-ราคาสินค้า”ฉุดฟื้นตัว