จีนจับมืออาเซียน โอบรับโอกาสใหม่เพื่อความร่วมมือในอุตสาหกรรมอาหาร

จีนจับมืออาเซียน 8

การประชุมความร่วมมือจีน-อาเซียนว่าด้วยโภชนาการความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ (China-ASEAN Cooperation Forum on Food Safety Nutrition and Health) ครั้งที่ 2

ข่าวอาหาร เพิ่งจัดขึ้นที่เมืองฝางเฉิงก่าง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน โดยผู้ร่วมประชุมได้พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและนโยบายด้านโภชนาการ เพื่อช่วยดำเนินตามความตกลงการเป็นหุ้นส่วนระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อส่งเสริม “เขตนำร่องเปิดเสรีทางการแพทย์ระหว่างประเทศฝางเฉิงก่าง” ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการ และการใช้อาหารเป็นยา ส่วนประกอบอาหารใหม่ ๆ และความจำเพาะเจาะจงแบบดั้งเดิมในประเทศต่าง ๆคุณหลิว จินเฟิง (Liu Jinfeng) อธิบดีกรมมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร การเฝ้าระวัง และการประเมินความเสี่ยง แห่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน กล่าวในการประชุมนี้ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้สร้างแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการในเมืองฝางเฉิงก่างเพื่อประเทศสมาชิกในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) และในอาเซียน โดยตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนระดับสากลที่จะผนวกรวมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย รวมทั้งการใช้งานและการทำการตลาด แพลตฟอร์มนี้ได้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีในระยะแรกแล้ว โดยนำโอกาสใหม่ ๆ

จีนจับมืออาเซียน 8

ในเรื่องความร่วมมือและการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในกว่างซีและอาเซียน

ข่าวอาหาร คุณฮวง เจียง (Huang Jiang) นายกเทศมนตรี กล่าวว่า ฝางเฉิงก่าง ซึ่งเป็นแนวหน้าในความร่วมมือแบบเปิดระหว่างจีน-อาเซียน พร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับองค์กรของจีนและต่างประเทศ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและอาหารขนาดใหญ่ รวมถึงองค์กรคลังสมองขนาดใหญ่เพื่อความร่วมมือและนวัตกรรม โดยจะเร่งการก่อสร้างศูนย์ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการ ศูนย์นวัตกรรมและวิจัยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการ ศูนย์วิจัยความปลอดภัยทางอาหาร (อาเซียน) ระหว่างประเทศ และศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการ ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารพิเศษ และฐานสุขศึกษาด้านความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งแก่การพัฒนาแบบกลุ่มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โภชนาการ และสุขภาพในส่วนประกอบอาหารใหม่ ๆ อาหาร และสารทางการแพทย์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารพิเศษในท้องถิ่น (รายงานโดยไหล ฉีจวิน)

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : “หมูเถื่อน” ยืดเยื้อ สะเทือนความมั่นคงทางอาหารประเทศ