ผลสำรวจชี้ อาจจะอีก 50 ปี จึงปิดช่องว่างรายได้ระหว่างเพศ

ผลสำรวจชี้ 8

คาดบางทีอาจจำต้องใช้เวลาถึงครึ่งศตวรรษกว่าจะปิดช่องว่างรายได้ระหว่างเพศในกรุ๊ปประเทศพัฒนาแล้ว บทวิจารณ์ชี้กรุ๊ปประเทศ OECD ยังคงจำต้องปรับปรุงอีกมากมายสำหรับการสร้างความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน

ข่าวเศรษฐศาสตร์ แม้ว่าจะมองเห็นสัญญาณปรับนิสัยที่ดียิ่งขึ้น สอบถามความคิดเห็นของเพศหญิงในที่ทำงานทั้งโลกปริมาณ 22,000 ราย เจอมีช่องว่างการให้สิทธิสำหรับการตกลงใจระหว่างเพศอย่างเป็นจริงเป็นจัง โดยข้างชายได้รับอำนาจสำหรับการตกลงใจในสถานที่ทำงานมากยิ่งกว่าข้างหญิง ในช่วงเวลาที่ข้างหญิงสถานที่สำหรับทำงานทางด้านเทคโนโลยี นับว่าเป็นผู้แทนของสตรีที่มีอำนาจสำหรับในการตกลงใจในที่ทำงานสูงที่สุด เจอรูปทรงของหญิงที่บอกว่า การได้รับผลตอบแทนทางด้านการเงินที่เป็นกลางมีความจำเป็น
รวมทั้งรูปทรงของคนที่ได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมจริง ส่งผลต่างระหว่างอัตราร้อยละถึง 34 จุด PwC เผยถึงผลที่เกิดจากการวิเคราะห์ ‘ดรรชนีสตรีในที่ทำงาน รวมทั้ง ‘ดรรชนีการให้สิทธิสำหรับในการตกลงใจทั้งโลก ซึ่งเสนอภาพรวมให้ถี่ถ้วนของหลักสำคัญทางเพศที่มีผลเสียต่อที่ทำงานทั่วทั้งโลก ดังนี้ บทศึกษาค้นคว้าถูกพิมพ์ขึ้นเนื่องในจังหวะวันสตรีสากลก่อนหน้านี้ที่ผ่านมารวมทั้งทำให้เห็นว่า ถึงแม้เหตุการณ์ทั้งโลกจะกลับสู่ภาวการณ์ธรรมดาข้างหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 แม้กระนั้นที่ทำงานยังคงเป็นสถานที่ที่ขาดความเสมอภาคสำหรับสตรีทั่วทั้งโลก ดรรชนีเพศหญิงในที่ทำงานของ PwC ทำให้เห็นว่า ถึงแม้การมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงในกรุ๊ปประเทศหน่วยงานเพื่อความร่วมแรงร่วมมือด้านเศรษฐกิจรวมทั้งการพัฒนา  1 ปริมาณ 33 ประเทศ ปรับนิสัยมากขึ้นน้อยในปี 2564 แม้กระนั้นความเจริญรุ่งเรืองด้านความเสมอภาคทางเพศ ยังคงมีการปรับปรุงในระดับที่ช้าเกินความจำเป็น ดังนี้ บทวิจารณ์ของ PwC ทำให้เห็นว่า ยังคงส่งผลผลดีมากมายที่รออยู่จากการปิดช่องว่างรายได้ระหว่างเพศ (Gender pay gap) โดยการเพิ่มอัตราจ้างเฉลี่ยของเพศหญิงให้เท่าเทียมกับเพศชายในกรุ๊ปประเทศ OECD จะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับหญิงได้มากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (หรือราว 68 ล้านล้านบาทต่อปี) แต่ว่าเมื่อพิจารณาถึงช่องว่างรายได้ระหว่างเพศของกรุ๊ปประเทศ OECD ที่ 14% ในปี 2564
และก็อัตราความเจริญก้าวหน้าของความเสมอภาคทางรายได้ระหว่างผู้ชายและก็ผู้หญิงในอดีตกาลพบว่า จึงควรใช้เวลามากยิ่งกว่า 50 ปีถึงจะปิดช่องว่างรายได้ระหว่างเพศสำหรับกรุ๊ปประเทศนี้ได้

ผลสำรวจชี้ 8

ดรรชนีสตรีในที่ทำงานของ PwC ชี้ให้เห็นถึงอัตราการตกงานของเพศหญิงที่ปรับนิสัยลดน้อยลงน้อยจาก 6.7% มาที่ 6.4% ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม

ข่าวเศรษฐศาสตร์ การปรับตัวดียิ่งขึ้นที่คล้ายกันยังมองเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งจากอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานผู้ชายและก็อัตราการว่าจ้าง ซึ่งสะท้อนให้มีความเห็นว่า ระดับการว่าจ้างได้ผลสำเร็จพวงจากเหตุทางด้านเศรษฐกิจมหภาค และก็การฟื้นฟูสภาพของตลาดแรงงาน โดยปกติมากยิ่งกว่าความรุ่งโรจน์ที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ สำหรับประเทศที่มีดัชนีสูงสุดใน นั้น ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจาก โดยบางประเทศมีชั้นที่มากขึ้น ในเวลาที่บางประเทศมีการปรับนิสัยลดน้อยลงบางส่วน ซึ่งประเทศลักเซมเบิร์ก แปลงเป็นประเทศที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดในปีนี้ (ขึ้นจากชั้นลำดับที่สอง) ตามมาด้วยประเทศนิวซีแลนด์ ที่ตกไปอยู่ในชั้นลำดับที่สอง รวมทั้งประเทศสโลวีเนีย ที่ยังคงครอบครองชั้นลำดับที่สาม รวมทั้งมีคะแนนดรรชนีที่มองเห็นการปรับตัวลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้ การเพิ่มอัตราการจ้างแรงงานของผู้หญิงในกรุ๊ปประเทศ OECD ให้เท่ากันกับอัตราการจ้างแรงงานของผู้หญิงของราชอาณาจักรสวีเดน (ซึ่งมีอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงเยอะที่สุด) จะทำให้สมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นถึงแทบ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ราว 203 ล้านล้านบาทต่อปี)  ประเทศสหราชอาณาจักร และก็คนเขียนบทพินิจพิจารณาดรรชนีสตรีในที่ทำงาน พูดว่า “หญิงอายุ 20 ปีที่ไปสู่ตลาดแรงงานในวันนี้ จะมองไม่เห็นความเสมอภาคของค่าแรงงานในช่วงชีวิตลักษณะการทำงานของคุณในอัตราเดี๋ยวนี้ที่ช่องว่างรายได้ระหว่างเพศกำลังถูกปิดลงต้องใช้เวลามากยิ่งกว่าครึ่งศตวรรษสำหรับการเดินหน้าไปสู่ความทัดเทียมของรายได้ระหว่างเพศ ซึ่งถ้าเกิดการฟื้นฟูสภาพจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 ได้สอนอะไรพวกเรา ก็คงจะเกิดเรื่องที่พวกเราไม่สามารถที่จะพึ่งการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจได้เพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความเสมอภาคทางเพศ
แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  คลังคาด ศก.ปี 66 เติบโตได้ 3.6% โดยมีแรงหนุนจากการบริโภคและท่องเที่ยว